Sağlık / Genel Sağlık Bilgileri

Toz Hastalıklarının Başlangıcı

By  |  1 Yorum

GÜnümüzde Toz Kömür Tozu Eksoz Duman Hava Kirliliği Sıgara Vb Sakıncalı maddelerden sağlığımız git gide tehlike altına girmekte. Bilinçli olan kişiler önceden tedbirini alıp böyle bir kirliliğe ve karşısında doğacak hastalığa meyil vermez. Bilinçsiz olarak yaşayıp ve toz dumanla hastalanan kişiler genellikle Akciğer Solunum yetmezliği adı altında astım hastalığına yakalanırlar. Aşağıda bu hastalıkların belirtileri ve kurtulma yolları belirtilmektedir...
Toza maruz kalmak daima akciğer rahatsızlıklarına yol açar mı ? Hayır. Uzun zamanlar birçok çeşit toz ve buharlar teneffüs edilse de bunların muhakkak surette bir akciğer hastalığına sebep ola­cağı söylenemez.
En az zararlı tozlar hangileridir ? Demir kaynağı yapılırken çıkan tozlar, adî topraktan kalkan toz­lar ve kömür madeni işletmeciliğinde meydana gelen kömür tozla­rı.
Kömür tozu akciğerlere nasıl tesir eder ? Kömür madenlerinde çalışanların, hattâ büyük kentlerde yaşayan­ların bile, akciğerleri kömür tozu tortularından siyahlaşmaya me­yil gösterse de, bu durum herhangi bir belirtiye neden olmamakta­dır.
En zararlı olan tozlar hangileridir ? Silis (kuvars), asbestos, talk, şeker kamışı, pamuk fili ve berilyum (fluoresan lâmbalardan gelen tozlar) en zararlı olan tozlardır.
Tozdan ileri gelen en ağır hastalık hangisidir ? Silikoz. Bu hastalık taşkömürü işletmelerinde, altın ve kurşun ma­denlerinde çalışanlarda, taş kesiminde ve toprak patlamalarında ve bazı yıprandırıcı madde yapımında çalışanlarda çoğunlukla rastlanır. Bu tahriş edici maddelerle ne kadar süre temastan sonra silikoz ken­disini göstermeye başlar? En az iki yıl.
Silikoz’un belirtileri nelerdir ? Akciğer dokularında devamlı yayılma gösteren bir hasar yapar. Bu, zamanla akciğerlerin iltihaplanmasına yol açar. Çok kez bu hastalığın oluşturduğu zemine verem mikrobu da eklenebilir. Ha­fiften nefes tıkanıklığı, kronik öksürük ve akciğerin iyi işlememe­si bu hastalığın başlıca belirtileri arasındadır. Ciddî vakalarda işçi uzun zaman işinden uzaklaşmak zorunluğunda kalabilir.
Silikoz teşhisi nasıl yapılır ? Söz konusu hastanın geçmiş hal durumu incelenir, çalıştığı yerde­ki toz numuneleri gözden geçirilir ve röntgen filmlerinde ciğerde görünen karaktetistik görüntüler dikkate alınır.
Silikoz önlenebilinir mi ? Evet, sıhhî çalışma yeri şartları temin etmekle maske ve vakum püskürtücüleri gibi korunma cihazları kullanılmasıyla önlenebilir.
Silikozun tedavisi var mıdır ? Hayır. Hastalık bir kez geldi mi ve akciğer sakatlandı mı meydana gelen durum artık geriye çevrilemez. Bu hastalığa yakalanmış olan­ların yeniden zarar veren tozla temasları önlenmeli, aksi takdirde hastanın daha ciddî şekilde akciğerinin harap olması kaçınılmaz ha­le gelir.
Asbestos liflerinin solunum yoluyle vücuda girmesi ne gibi zararlar meydana getirebilir ? Birka,ç yıl süreyle, büyük çapta asbestos liflerinin nefes alma yo­luyle vücuda girmesinin akciğer kanserine yol açtığı tesbit edilmiş­tir.
«Byssinosis» nedir ? Yilmi yıl ve daha uzun süreler solunum yoluyla pamuk tozunun vü­cuda getirmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Alerjik bir du­rum olduğu zannedilmektedir ve belirtileri, bronşitte de olduğu gi­bi öksürme ve balgam çıkarmadır.
«Bagassosis» nedir ? Uzun süreden beri balyalanmış ve depo edilmiş olan şeker kamı­şından çıkan tozlardan ileri geçen bir akciğer hastalığıdır. Küflü tozlardan gelen alerjik bir hastalık da olabilir.
Çiftçi ciğeri ne demektir ? Küflenmiş saman veya kuru ot tozlarının, çiftçilerin solunum yoluyla akciğerlerine girmesinden meydana gelen akut bir akciğer hastalığıdır.
Silo işçisi hastalığı nedir ? Silolarda niyojenli (azot) gazların bazı çiftçilerin solunum yoluyla akciğerlerine girmesinden meydana gelen bir hastalıktır.

1 Yorum

  1. vural

    16 Mart Çarşamba 2011 20:24

    meraba ben bir mangal kömürü paketlemesinde çalışanım ve paketleme esnasında kömür tozlarına magruz kalmaktayım .bu sorun ilerde bir kanser olma sebebi dogururmu? ilginize şimdiden tsk ederim

 

Yorum Yazın...