Güzellik / Estetik

Kulak Gelişimi Kulak Embiryolojisi

By  |  0 Yorum

Kulak gelişiminin büyük kısmı (%80) 5-6 yaşına kadar tamamlanmaktadır. Bu sebeple okula başlamadan 5-6 yaşlarında kepçe kulak ameliyatı yapılabilmektedir. Bunun sebebi okulda çocuğun arkadaşlarının alay etmesine bağlı psikolojik travmadan korunmasıdır.
Bu yaş üzerinde her yaşta kulak estetiği ameliyatı yapılabilir.
Kulak gelişimi tamamlanmadan kulak kepçesine uygulanacak bir cerrahi girişim, kulak büyümesini bozabilir, kulakta beklenmeyen şekil bozuklukları ya da gelişme geriliği oluşabilir. Bu nedenle kulak estetiği 6 yaşından önce yapılmaz.
Kulak Embiryolojisi
Embiryo 6. haftanın sonunda dış kulak pritif olarak belirir. Normalde kulak 1. brankial oluk çevresinde gelişir. Buna 1 ve 2. brankial arktan da katılım olur. 1. arkın kaudal, 2. arkın sefalik kenarından üçer tane kabarıklık belirir. 40. günde en ventraldeki kabarıklıklar birleşip, 1. faringeal oluğu çevreler ve primitif dış kulak yolunu oluştururlar.
Dış kulak embriyolojik kaynağı konusu halen tartışmalı olmakla birlikte Ewans’a göre kulak çıkıntısının 3. ayda büyümeye başlaması nedeniyle malformasyonların büyük çoğunluğunun ilk trimesterde (gebelik ilk 3 ayı) helik kenarının, antiheliks şeklinin ve antihelikal krusun son şeklini altıncı ayda alması nedeniyle de kepçe kulak deformitesi 2. trimesterde (gebeliğin 3-6 ayı) şekillenir.
Dış kulak yolu 1. brankial kleft ve komşu 1.(mandibuler), 2.(hyoid) brankial arklardan köken alır. İkinci ayın sonunda ektoderm içeriye doğru çöker ve yelpaze şekilli bir çukur oluşturur. Buna primer meatus denir. Kulak bir epitel hücresi bandıyla timpanik kaviteye bağlıdır. Meatal plakta 7. ayda gelişen delikten ise audituvar kanalın kemik kısmı oluşur. Bu kanalla timpanik kavite arasında uzanan ince mezoderm hücre gurubu, kulak zarını oluşturur.
Aurikula (kulak kepçesi) 5 haftalık embriyoda görülebilen 6 "hillock" (tümsek, yumru, tepecik) dan gelişir. Bunlar 1. brankial yarık etrafında toplanırlar. Birinci arkın arka kenarında diğer üçü ikinci arkın ön kenarında yerleşirler. Bu yapıların özel kulak yapıları ile ilişkisi tam olarak bilinmemesine rağmen araştırmalar kepçe kulak gelişmesinde katkının çoğunun hyoid arktan geldiğini göstermektedir. Birinci ve altıncı "hillock" un pozisyonu sabittir. Bunlardan tragus ve antitragus gelişir. Mandibuler arka ait 4. ve 5. "hillock" ların gelişmesine rotasyonu ile kulak kepçe sinin gelişimi tatmamlanır.
Önceleri aurikula ve primer external audituvar meatusun başın ventral yüzüne yakın uzanırlarken daha sonra superior ve dorsale doğru hareket ederler. Sonuçta primer meatus ve timpanik boşluk aynı seviyeye ulaşır ve birleşme başlar. Bütün bu embiryolojik gelişmeler 4-8 haftalar arasında olmaktadır. Bu haftalar arasında gelişmeyi durduracak ya da bozacak herhangi bir faktör çeşitli derecelerde kulak kepçe anomalilerine neden olmaktadır.

 

Yorum Yazın...