Sağlık / Genel Sağlık Bilgileri

Kemik Erimesi(Osteoporoz)

By  |  0 Yorum

Osteoporoza teslim olan ve risk altındaki milyonlarca insan ve bu insanların yakınları... Hastalıkla ilgili en doğru, en güncel ve elbette en güvenilir tedavi hakkında acaba ne kadar bilgililer?
Kemik Erimesi olarak bilinen osteoporoz hastalığı hakkında birçok yanlış kanı var. Örneğin; "yaşlı kadınlara özgü bir hastalık" olduğu gibi... Oysa, kadınlarda kemik kaybı 25 kadar erken bir yaşta başlayabiliyor. Bir kadının hayatı boyunca osteoporozdan kaynaklanan kırık geçirme riski ise dünya geneline baktığımızda yüzde 30-40'ları buluyor. Bu ürkütücü tablo kadınları olduğu kadar erkekleri de ilgilendiriyor; çünkü yeni araştırmalar erkek osteoporozunun düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğunu gösterdi. Bu sonuçlara göre, yaklaşık her 5 erkekten 1'i osteoporozdan etkileniyor. Bu veriler gösteriyor ki, toplum sağlığını oldukça ciddi şekilde tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilgi edinmemiz ve mücadele edebilmek için de bilinçlenmemiz gerekiyor.
Uzmanlar, Roma'da bu konuyu tekrar mercek altına aldılar. 16-19 Mart 2005 tarihleri arasında yapılan 5.Osteoporoz ve Osteoartrit'in Klinik ve Ekonomik Yönleri kongresinde tedaviden, ekonomik sonuçlara uzanan bir çok konu tartışıldı.

Osteoporoz tedavisinin gerçeği ortaya çıkarıldı Kemikleri güçsüzleştiren, kırıklara ve işlev kaybına yol açabilen ve gün geçtikçe ilerleyen kronik bir hastalık olan osteoporozun (Kemik Erimesi) tedavi seçenekleri üzerinde yıllardır çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Son araştırma kullanılan ilaçların baş harflerinden yola çıkarak FACT adıyla anılıyor.Türkçe karşılığı "Gerçek" olan bu kısaltma, anlamı gibi osteoporoz tedavisindeki gerçekleri ortaya koyuyor. Ekim 2004'de A.B.D'de açıklanan FACT çalışmasının sonuçları, kısa adı ECCEO 5 olan 5.Osteoporoz ve Osteoartrit'in Klinik ve Ekonomik Yönleri Kongresi'nde Mart 2005'de Avrupa'da da gündeme geldi.
Haftada tek doz uygulanan osteoporoz ilaçları ile gerçekleştirilen ilk karşılaştırma çalışmasının 2 Ekim 2004 tarihinde Amerika'da sunulan sonuçları alendronat sodyumun risedronata göre kemik mineral yoğunluğunda (KMY) daha hızlı ve anlamlı olarak daha fazla artışlar sağladığını ortaya koydu. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) testi kemiğin gücünü belirlemede bugün için dünyada ve Türkiye'de kullanılan en geçerli ölçüm yöntemidir. KMY kırık riskinin önemli bir göstergesidir ve her ne yaşta olursa olsun, kemik mineral yoğunluğu düştükçe kırık riski artar.
Mart 2005 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün destekleriyle Roma'da organize edilen ECCEO 5 kongresinde, bu sonuçlar dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcı olarak gelen hekimlerle bir kez daha paylaşıldı.
Baltimore, Maryland'deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinden çalışmanın araştırmacısı olan Prof.Dr.Marc Hochberg: "Bu çalışma sonuçları önemlidir çünkü majör bir birebir karşılaştırma çalışmasında alendronat ve risedronatın özellikle üst Gİ (mide ve yemek borusunda oluşabilecek) yan etkiler bakımından benzer güvenilirlik profilleri ve tolerabiliteye sahip olmalarına karşın, alendronatın incelenen tüm etkinlik ölçütlerinde üstün olduğunu gösterdik" dedi.
FACT (Haftada Tek Doz Alendronat ve Haftada Tek Doz Risedronat Karşılaştırma Çalışması) sonuçları alendronatın 12 ayda kalça kemiğinin mineral yoğunluğunu risedronata göre yüzde 67 daha fazla arttırdığını gösterdi. Kalça kırıkları, kemik erimesine bağlı kırıklar içinde en ciddi sorunlara yol açabilen, hastayı uzun süre yatağa bağlayan hatta ölüm riskini artıran kırıklardır. Kalça kemiğindeki kemik mineral yoğunluğunda, bahsedilen düzeyde bir artış, kırıkların önlenmesinde çok önemli bir etkendir. FACT çalışmasının sonuçları, Ocak 2005 tarihinde dünyanın en saygın ve prestijli tıp dergileri arasında gösterilen JBMR (Journal of Bone and Mineral Research) dergisinde yayınlandı.
Böyle çalışmalar önemli İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi'nde Romatoloji profesörü olan Dr. David M. Reid: "Tedaviler arasında doğrudan karşılaştırmalar yapan bunun gibi çalışmalar önemlidir; çünkü bunlar menopoz sonrası osteoporozlu kadınlarda hangi ilacın uygulanacağını seçmek için klinisyenlere yardımcı olurlar" diyerek böyle çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.
Özellikle kalça, omurga ve el bileğine dikkat Osteoporoz, kemik kütlesinde kayıp ve kemik yapısında bozulma sonucu kemiklerdeki kırılganlığın arttığı bir hastalıktır. Herhangi bir kemikte de olabileceği gibi, kırıklar özellikle kalça, omurga ve el bileğinde görülüyor. Eldeki veriler göstermiştir ki, yıllık olarak osteoporoz 1.5 milyon kırık olayından sorumlu tutuluyor. Ayrıca, 50 yaşın üzerindeki her 2 kadından ve her 4 erkekten birisi yaşamlarının geri kalan bölümünde osteoporozdan kaynaklanan bir kırık yaşayacaklar. Kadınlar menopozdan sonraki ilk 5-7 yılda yaşamları boyunca karşılaştıkları kemik kaybının beşte birini yaşayabilirler ve bu durum menopoz sonrası bir kadının osteoporoz ve ilişkili kırıklar geçirme riskini artırır.
Osteoporozda alendronatın güçlü geçmişi Alendronat, kalça kırığı riskini azaltmada FDA�dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onay alan tek ilaçtır. 1995 yılında ilk kez Merck & Co., Inc. tarafından pazara sunulan reçeteli bir ilaç olan alendronat osteoporoz tedavisinde haftada tek doz uygulama rejimine sahip olan ilk ağız yolu ile alınan ilaç olmuştur. Osteoporoz tedavisi için tüm dünyada en fazla kullanılan ilaç seçeneği olan alendronatın, kemik yoğunluğu üzerindeki etkilerinin 10 yıl boyunca devam etttiği kanıtlanmıştır.
Merck hakkında Birçok ülkede Merck Sharp & Dohme olarak faaliyet gösteren Merck & Co., Inc., insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek amacıyla doğrudan ve ortaklıkları aracılığıyla geniş bir yelpazedeki yenilikçi ürünler keşfeden, geliştiren, üreten ve pazarlayan, araştırmaya dayalı önde gelen ilaç firmasıdır.

 

Yorum Yazın...