Diyet / Diyete Başlarken

Kan ve Kolestrol Düzeylerini Etkileyen Risk Faktörleri

By  |  0 Yorum

Genler: Kalıtım kolesterol seviyeleri üzerinde önemli bir etkendir. Kolesterol dediğimiz kan yağlarıdır bunların bir kaç tipi vardır LDL, TRİGLİSERİD, HDL , VLDL gibi bizim için bunlardan asıl önemli olan LDL dediğimiz kötü kolesteroldür ki damar duvarında tıkanıklık oluşturan aterom plaklarının asıl sorumlusudur. Araştırmacılar aile ile ilişkili hypercholesterolemia (anlamı: yüksek kan kolesterol) ve diğer ailevi kolesterol bozukluklarından dolayı tüm dünya da her yıl 10 milyon orta yaşlı insanın öldüğüne inanmaktadırlar. Bazı kişiler Karaciğerde LDL alıcılarının eksikliği ile doğarlar.Bu yüzden karaciğerin filtre kapasitesi sınırlıdır. Başka karaciğer bozuklukları da kolesterol seviyelerini etkilerler. Tiroid hastalıkları, diabet gibi bazı genetik faktörlerde kolesterol seviyelerini arttırıcı etki gösterebilirler.Bu sebeple ailenin tıbbi öyküsünün bilinmesi önemlidir.Ailede erken yaşlarda geçirilmiş kalp krizi veya kalp krizine bağlı ölüm öyuküsü varsa koroner arter hastalığı ya da yüksek kolesterol riski ailevi olarak artmaktadır.
Yağlı Yiyecekler: Eğer yağlı yiyecekleri çok fazla tüketiyorsanız kanınızdaki LDL (İngilizce karşılığı olan Low Density Lipoprotein'den LDL olarak kısaltılır) seviyeleri yükselecektir. LDL seviyesi ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantıdan dolayı oldukça "kötü" kolesterol olarak anılır. Kolesterol et, peynir gibi hayvansal gıdalarda ve hazır gıdalarda oldukça fazla bulunur. Bunları tükettiğinizde vücudunuz daha çok sature yağ ve kolesterol emer.

Hareketsiz yaşam tarzı: Diyet kadar önemli bir risk faktörüdür. İstatistikler fiziksel aktivite ile kolesterol düzeyleri arasında çok yakın ilişki olduğunu göstermektedir. Fiziksel aktivitesi az olan kişilerde HDL düşük, LDL yüksektir ve koroner arterlerde plaklar oluşmaktadır. Kalp damar hastalıkları ve tansiyon gibi sorunların tedavisinde kolesterol kontrolünün hayati öneme sahip olduğu belirtilerek, “iyi kolesterol (HDL)”ün çok düşük olmasının (35'in altındaysa), çok yüksek “kötü kolesterol (LDL)” kadar organizmaya zarar verdiği vurgulandı.
Aşırı Kilo: Ciddi derecede şişman kişilerin kanlarında kolesterol ve trigliserid (Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir.) miktarları oldukça yüksektir. Amerikan Kalp Birliği aşırı şişmanlığı kalp-damar hastalıkları açısından büyük risk faktör olarak kabul etmektedir.Çünkü aşırı şişman kişiler hareketsizdirler ve beslenme alışkanlıklarında yağlı yiyeceklerin oranı çok yüksektir.Bu da arterler de plaklar oluşumunu hemen hemen garantilemektedir.
Sigara: Sigara içenler yüksek kolesterol seviyeleri açısından risk grubundadırlar. Sigara içenlerin arterlerinin iç duvarlarının yüzeylerinde düzensizlikler oluşur ve bu düzensiz yüzey daha çok yağ tutulumuna neden olur. Sigara içenlerde HDL miktarları yaklaşık olarak %15 azalmaktadır. Genellikle hareketsiz yaşantı tarzına eğilimlidirler. Düşük HDL düzeyleri ile tütünün toksik etkileri bir araya geldiğinde kalp krizi riskinin arttığı görülmektedir.
Aşırı Alkol Tüketimi: Ilımlı miktarlarda tüketilen alkolün (özellikle günde bir-iki bardak kırmızı şarabın) yararı,aşırı miktarlarda tüketilen alkolün ise karaciğere zararı ve kolesterol ve trigliserid düzeylerini yükseltici etkisi vardır.
Yaşlanma: Yaşla beraber genellikle kolesterol düzeylerinde de artış görülür. 45yaş ve daha üstündeki erkekler, 55 yaş ve daha üstündeki bayanlar her yıl kolesterol seviyelerini ölçtürmelidirler.Ayrıca sigara ve hareketsizlik gibi diğer risk faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmalıdırlar.
Cinsiyet: Erkeklerde 45 yaş ve üzerinde yüksek LDL düzeyleri görülme sıklığı artar. Kadınlarda ise menapozu izleyen dönemlerde kolesterol seviyesinde belirgin artış görülür. Ancak hormon replasman tedavisi yapılan kadınlarda kolesterol düzeyleri azalmaktadır.
Uzun Süreli Hastalıklar: Kronik hastalıklar yüksek kolesterole neden olabilirler. Çalışmalar diabet, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve hipotiroidizm'in kandaki lipoprotein dengesini değiştirdiğini ve kardiyıovasküler hastalık riskini arttırdığını göstermiştir.
Yüksek kan basıncı (Hipertansiyon): Damar yapılarında değişiklikler oluşmuştur ve risk faktörü artmıştır. Bazı tansiyon ilaçları LDL ve Trigliseridleri arttırıp HDL yi düşürebilir. Kontrollere önem vermek gereklidir.
Stres: Stres ve yüksek kolesterol düzeyleri arasındaki ilişki henüz kanıtlanmış değildir. Fakat bazı araştırmacılar stres altındaki insanların kendilerini daha çok yiyerek ya da alkol ve tütün tüketimini arttırarak teselli ettiklerini, bunun da kolesterol düzeylerini olumsuz etkilediğini iddaa etmektedirler.

 

Yorum Yazın...