Sağlık / Genel Sağlık Bilgileri

İnsan İskelet Sistemi Yapısı Kemik Çeşitleri

By  |  1 Yorum

İnsan İskelet Sistemi (Kemik Çatı), İnsanlarda İskelet Yapısı
İskelet, eklem ve kaslar hareket sistemini oluştururlar. İske­letin yapısında irili ufaklı 206 kemik bulunur. Uzun, yassı ve kısa olmak üzere üç guruba ayrılan kemiklerde uzunluğuna ve enine olmak üzere iki türlü büyüme vardır. İskeleti oluşturan kemikler beş grupta incelenir: Baş kemikleri, 8 kafa kemiği ve 14 yüz kemiği olmak üze­re ikiye ayrılır.
Kemik Çeşitleri
Omurga kemikleri, Omurgayı Oluşturan Kemikler
Omur adı verilen 33 kemikten oluşmuş­tur; fakat sağrı bölgesindeki 5 omur birleşerek kuyruk sokumu kemiğini, kuyruk bölgesindeki 4 omur da birleşerek kuyruk kemiğini oluşturduğu için

omurganın 26 kemikten oluştu­ğunu söylemek daha doğrudur. Omurganın boyun bölgesinde 7, sırt bölgesinde 12, bel bölgesinde 5, sağrı bölgesinde 1 (5 kemik birleşmiştir) ve kuyruk bölgesinde 1 (4 kemik birleş­miştir) kemiği bulunmaktadır.
Göğüs kemikleri
Göğüs kafesini oluştururlar ve 12 çift kemikten oluşur. Bunlardan baştan itibaren 7 çifti göğüs kemiğine, 8, 9, 10′uncu kaburga kemikleri 7′nci kaburga kemiğinin kıkırdak bölümü­ne bağlanmıştır. 11 ve 12′nci kaburga kemiklerinin ön uçları boştadır. Tüm kaburga kemikleri sırt omurlarına bağlantılıdır. Göğüs kafesi, akciğerleri ve kalbi korur; diyaframla birlikte hareketi solunuma yardımcı olur.
Kol kemikleri, Kol Kemik
Göğüs kafesinin arkasında yer alan kürek kemiğiyle üst ön tarafta bulunan köprücük kemiklerinden olu­şan omuzlara bağlanmış olan kollarda pazı kemiği, önkol, ke­miği, dirsek kemikleri ve el parmak kemikleri bulunmaktadır.
Bacak kemikleri
Bacaklar iki kalça kemiği ile sağrı kemi­ğinden oluşan ve leğen kemiği adını alan bir kalça kemeri ile vücuda bağlanmıştır. Kalça kemiği aslında çatı kemiği, oturga kemiği, kalça kemiği kanadı (Uyum) adı verilen üç kemiğin birleşmesinden oluşmuştur. Bacaklarda uyluk kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği, dizkapağı kemiği, ayak bilek kemikleri, ayak tarak kemikleri ve ayak parmak kemikleri vardır.
Eklemler, Eklem Çeşitleri
Eklemlerin Görevleri; Kemiklerin hareket ettirilmesi, kemikleri birbi­rine bağlayan eklemler aracılığıyla gerçekleşir. Eklemler oyna­maz, yarı oynar ve oynar eklemler olmak üzere üçe ayrılır. Oy­namaz eklemler, kafatasını oluşturan eklemlerdir. Omurga, ya­rı oynar eklemlidir. Kalçalar, omuzlar, kol ve bacak eklemleri­nin tümü oynar eklemler gurubuna girerler.
İskelet Sistemi Hastalıkları
Küçük çocuklarda görülen raşitizim, kazalar sonucu oluşan kırık ve çatlaklar, omurga çarpıklıkları, kemik veremi, kemik kanseri, eklemler­de görülen çıkık, iltihap ve romatizma başlıca bozukluklardır.

1 Yorum

  1. mustafa

    26 Kasım Cumartesi 2011 15:39

    cok kötü igrenç

 

Yorum Yazın...