Güzellik / Estetik

Göğüs - Meme Büyütme

By  |  0 Yorum

Göğüs - Meme büyütme,
Memeleri yeterli hacimde olmayan ya da hamilelik ve emzirmelere bağlı olarak meme dokusu azalan ve hafif sarkma oluşan kişilere;meme protezi kullanarak memeyi istenen hacim ve görünüme kavuşturmak için yapılan işlemdir.
Ameliyat zamanı, Memelerin gelişimi 18 yaşında tamamlanır ve ameliyat bu yaştan sonra yapılabilir. Protez ameliyatlarındaki uygun teknik ve yöntemlerle, doğum yapmadan da ameliyat yapılır ve kişinin süt vermesinde bir olumsuzluk görülmez.
Ameliyat öncesi görüşme, Meme estetiği operasyonlarından önce; 40 yaş altı kadınlar da meme ultrosonu,40 yaş üzeri kadınlar da mamografi tetkikleri istenerek değerlendirilir. Daha önce ameliyat olmuş hastalarla görüşmek,hastaların ameliyat öncesi-sonrası fotograflarını görmek ameliyat olacak hastaya fikir verebilir.Ancak,ameliyatın tekniği ve kullanılacak protezin türü her hasta için farklı olacaktır. Ameliyat öncesi görüşmede;yapılacak ameliyatın tekniğine ve kabaca uygulanacak protezin hacmine karar verilir.
Protez büyüklüğü, Meme protezinin hacmini belirlemede;kişinin isteği,boyu-kilosu-omuz genişliği, mevcut memelerinin durumu ve göğüs kafesinin yapısı önemlidir. Memeler;yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için;büyüklükleri kilo ile yakından ilişkilidir. Memelerdeki mevcut şekil ve büyüklük hedeflenen protezin hacmini ve ameliyat tekniğini belirleyecektir.
Kişinin meme hacmi kullandığı sütyen ölçüsüne göre;75-80 ya da 32-34 inç ve A,B,C,D,E cup (kap) olarak tariflenir.75-80 ya da 32-34 inç memenin altından geçen göğüs çevresinin uzunluğudur.A,B,C,D,E ise meme ucundan geçen göğüs çevresi uzunluğunun meme altından geçen göğüs çevresi uzunluğuna farkıdır.Bu fark ortalama 10 cm olduğunda A cup,17 cm olduğunda B cup,23 cm olduğunda C cup,29 cm olduğunda D cup ve daha fazla olduğunda E cup denir. Meme alt kenarındaki iç-dış yarı çap uzunlukları ve meme projeksiyonu dediğimiz meme ucunun göğüse olan uzaklığı ölçülerek, bilgisayar programı ile de meme hacmi hesaplanabilir. Protez ameliyatları cup değerini değiştirir.Örneğin 75 A olan bir meme,ameliyat sonrası 75 B veya 75 C olur. Ortalama olarak her cup arasında 150 cc fark vardır. Meme büyüteme ameliyatlarında ideal proteze karar vermede; ameliyat sırasında örnek protezleri deneyerek yerleştirmek en uygun yöntem olacaktır.
Protez türleri, Protezler;içeriklerine,şekillerine,yüzeylerine bakılarak çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
İçeriklerine göre, Protez içeriği ne olursa olsun protezin dışı ince bir silikon tabaka ile kaplıdır.İçeriğine göre,serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su, koheziv jel silikon ve etrafı koheziv jel silikon iç kısmı serum fizyoljik olan kombine protezler olarak sınıflandırılırlar. Serum fizyolojik içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı (trafik kazası, kesici-delici alet batması, ateşli silah yaralanmaları vb.) delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya çıkan serum vücut tarafından emilir,vücuda zarar vermez.Ancak,protezin kıvamı ve su hissi zamanla hastayı rahatsız edebilir. Koheziv jel içeren protezlerin dış kılıfı silikon içi akıcı olmayan jel silikondur. Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılması söz konusu değildir. Kıvamının koyu olmasından daha şekilli göğüsler elde edilir. Kombine protezler,görünüm olarak doğallı sağladığı gibi, küçük ayrıntıları da (özellikle asimetrik memelerde) düzeltebilir.
Şekillerine göre,
Yuvarlak protezler yarım küre şeklinde olup özellikle,meme dekoltesini oluşturan üst yarıya dolgun bir görünüm sağlar. Anatomik protezler damla şeklinde olup,memenin doğal şekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar ***Yuvarlak protez, kas altına yerleştirildiklerinde, damla protez görünümü kazanıp üst polde ve meme tabanında yeterli hacmi sağlar***
Yüzeylerine göre, Yüzeylerinin düz ya da pürtüklü oluşuna göre sınıflandırılırlar. Meme altına yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünü daha efektif olarak engellemesi nedeniyle pürtüklü yüzeyler tercih edilirken,kas altına uygulanacak protezlerde düz yüzey kullanılır.
Protezlerdeki FDA onayıda proteze duyulan güveni sağlamaktadır.
Ameliyat teknikleri,
Protezin yerleştirildiği alan, Meme dokusu ile göğüs kafesi arasında göğüs kası bulunur. Protezler,meme ile göğüs kasının arasına kas üzerine, ya da göğüs kası ile göğüs kafesi arasına kas altına yerleştirilebilir. Protez,kas üzerine yerleştirildiğinde hızlı bir iyileşme olur ancak,kas altı gibi doğal bir görüntü oluşmayabilir;dışarıdan protezin üst kenarları görülebilir,elle muayene edildiğinde hissedilebilir. Ancak meme tabanı tam dolgunlaşır. Kas altına yerleştirilen protez kenarları dışarıdan fark edilmesi,elle muayene edildiğinde hissedilmesi daha zordur. Bu nedenle daha doğal bir görünüm kazandırılmış olur. Kapsül ihtimali daha azdır.Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir kaç gün daha uzun olabilir, göğüs kasının kasılmasını sağlayan omuz ve kol hareketleri ile ilk birkaç gün ağrı hissedilebilir.
***Dual planlı olarak protezin yerleştirlmesi ile;protezin üst kısmı kas altında alt kısmı kas üstünde olur ki,memeye en ideal görünüm verilmiş olur.*** Protez uygulama yerleri, Protezler göğüs bölgesine 4 farklı yerden girilerek yerleştirilebilir:
1- Meme başı çevresi, Ameliyat kesisi, meme başının alt kenarında renkli alan ile memenin birleştiği sınırda yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklindedir . Ameliyat kesisi, meme başının çevresinde silik bir iz bırakarak iyileşir. Protez kas altı ya da kas üzerine yerleştirilebilir. Meme ucu süt kanalları ve meme ucu hissini sağlayan sinirler ameliyatta etkilenebileceği için,ameliyat sonrası kalıcı ya da geçici meme ucunda his kaybı ve süt verememe görülebilir. Meme sarkıklığı fazla olan kişilerde meme protezi ile birlikte dikleştirme işlemi yapılacaksa protez uygulamasında en uygun yöntemdir.Sarkıklık durumuna bağlı meme altına uzanan yaklaşık 4 cm'lik düz (vertikal) çizgi meydana gelebilir.
2- Meme altı kıvrım çizgisi, Meme altı kıvrımında yaklaşık 4-5 cm. uzunluğunda kesi yapılır. Ameliyat kesisi, meme altı kıvrım çizgisinde silik bir iz bırakarak iyileşir. Protez kas üstü ya da kas altı yerleştirilebilir. Meme altı kıvrım çizgisinden girerek protez yerleştirildiğinde süt bezleri zarar görmez,meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali daha azdır.
3- Koltuk altı, Koltuk altında, derinin katlandığı çizgiler üzerinden protez türüne göre 2-4 cm. uzunluğunda bir kesi yapılarak, memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir. Protezler, bu yolla göğüs kasının altına yerleştirilir. Ameliyat kesisi koltuk altında olduğu için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise kıvrım çizgileri içinde kaldığından dolayı zamanla kaybolur. Meme süt kanalları ve meme ucu siniri etkilenmez.
4- Karın germe sırasında göbek altından, Karın germe esnasında memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir. Protezler, kas üstü ya da altına yerleştirilebilir. Ameliyat kesisi olmadığı için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz.
Ameliyat sonrası ağrı ve anestezi türü, Ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilen; ameliyat sonrası kollarda hafif ağrı ve memelerde gerginlik olabilir. Ameliyat sonrası sırt kısmı yüksekte olacak şekilde yatarak dinlenmeniz gerekmektedir. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.
Hastanede kalış, Hastanede kalış bir gecedir. Ertesi gün,koltuk altı ya da memedeki pansuman açılarak yenilenir, ve yaklaşık 15 gün kullanacağınız meme üzerindeki bant tekrar uygulanır. İlk günlerde,memelerinizi ödemden dolayı biraz daha büyük görebilirsiniz ancak ödemler geriledikçe istenen boyuta ulaşılacaktır.
Ameliyat sonrası iyileşme, Ameliyat sonrası ortalama 5.günde iyileşmeniz tamamlanmış,işe dönebilir,yolculuk yapabilirsiniz.Ancak,yüzme ve ağır egzersiz gibi kol ve göğüs kaslarını çalıştıracak aktivitelere iki ay ara vermelisiniz.
Ameliyat komplikasyonları, Erken dönemde;kanama ve enfeksiyon gibi cerrahi işlem sonrası görülebilecek komplikasyonlar az da olsa vardı. Protezin ve yerleştirileceği yuvanın uygun büyüklükte olmamalarına bağlı;protezin yukarıya-aşağıya yer değiştirmesi,iki protezin göğüs orta kısmında simmasti dediğimiz şekilde birbirine yapışması olabilir. Gereğinden büyük protez uygulamaları,memede sarkmaya sebeb olabilir. Özellikle meme ucundan yerleştirilen protezlerde;süt verme sıkıntısı görülebilir,meme ucu his kaybı geçici ya da kalıcı olabilir. Vucut protezi yabancı cisim olarak algılayıp çevresine bir kapsül oluşturur.Zaman içinde bu kapsül kontraksiyonu dediğimiz belirli derecelerde oluşabilen kapsül kasılması için protezin değişimi gerekebilir.
Merak ettikleriniz,
*Günümüzde meme büyütmenin en sağlıklı ve kalıcı yöntemi meme protezleridir,hormon içerikli ve bitkisel kökenli ilaçlar,kanser yapıcıdır; geçici ve vucuda zarar verici olarak meme hacmini bir miktar arttırabilir.
*Meme protezleri silikon içerikli olup,silikonlar inert maddelerdir.Vucutla hiç bir şekilde reaksiyona girmez ve ömür boyu yapısı bozulmadan vucutta kalabilir.
*Meme protezinin kanser yapmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
*Meme protezi sonrası,rutin meme kontrollerinde 40 yaş öncesi meme ultrosonu,40 yaş sonrası meme MR (magnetik rezonans) görüntüleme teknikleri kullanılır.
*Hafif dereceli sarkmalar protez ameliyatları ile düzelebilirken,gereğinden büyük uygulanan protezler zamanla memelerde sarkmalara yol açabilir.
MEME ESTETİĞİ AMELİYATI ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER
1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.
(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)
2-Bayan hastalar için,ameliyat tarihi regl dönemlerine denk gelmeyecek şekilde ayarlanması faydalı olacaktır.
3-Hastaneden çıktıktan sonra,dinlenip rutin işlerinize ara vereceğinizden dolayı size birkaç gün yardımcı olacak birisini ayarlamanız faydalı olacaktır.
4-Ameliyat sonrası ortalama 1.haftada memelerinizdeki pansuman çıkarılmış olacak,uçak yolculuğu yapabilir ve işe dönebilirsiniz.
5-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmayın.

 

Yorum Yazın...