Anne ve Çocuk / Çocuk Sağlığı

Çocuklarda Görülen Alerjik Hastalıklar Nelerdir?

By  |  0 Yorum

Çocuklarda görülen alerjik hastalıklar 10 başlık altında toplanabilir. Bunlar başlıkla halinde aşağıda verilmiştir.
i. Alerjik bronşiyal astım (yada güncel deyimiyle sadece astım) en önemli hastalıktır. Solunum sıkınıtısı ile gitmesi hastalığın bilinen en önemli dramatik yönüdür. Çocukluk çağında en sık görülen kronik solunum yolu hastalığıdır. Çocukların % 1-7 sinde görülür.
ii. Alerjik rinit (AR) çocukların alerjik hastalıklar içinde en sık görülenidir. Astım ikinci sıklıktadır. En sık nedeni bahar mevsiminde görülen tipidir. mevsimsel AR ye neden olan polen alerjisidir. Buna intermittent AR denir. Hastalarda sıklıkla ilkbahar ayında göz ve burun alerji bulguları görülür. Bunun nedeni bahar ile birlikte açan ot, ağaç vb çiçeklerinin erkek gametleri olan polenlerin doğaya yayılmasıdır.

iii. Atopik dermatit (bebeklik egzeması) çocukluk çağında hayatın en erken döneminde görülen alerjik hastalıklardandır. Normalden daha sık oranda bu çocuklarda bir besin alerjisi de vardır. Bu sıklıkla inek sütü alerjisidir. Ancak tüm hastalarda beklenmez. Deride yüzde, boyunda, kollarda kaşıntılı, kuru lezyonlar tipiktir.
iv. Besin (gıda) alerjisi çocuk alerjik hastalıklar arasında en erken görülenidir. En sık nedeni inek sütüdür. Ayrıca yumurta, daha sonra ise tahıl, çerez, balık en sık görülen diğer besinlerdir.
v. İlaç alerjileri çocuklarda erişkinlere oranla son derece az görülürler. Bunun nedeni çocuk organizmasının denge yanıtlarının daha güçlü olması, alerjenle karşılaşma miktarının azlığı, henüz gelişimini tamamlayamamış bağışıklık sisteminin olmasıdır.
vi. Hayvan alerjisi de çocuklarda sıkça görülen bir durumdur. En sık görülen hayvan alerjisi kedidir.
vii. Böcek alerjileri arasında çocuklarda en sık görüleni arı ve sivrisinektir.
viii. Ürtiker (kurdeşen) sanıldığının aksine pek az oranda çocuklarda alerjiktir.
ix. Anaflaksi çocukda acil sınıfında ve ölüme neden olan bir alerjik hastalıktır. En sık nedeni alerjik ilaç alınması (penisilin ..), arı veya sinek sokması, alerjik besin alınması vs dir.
x. Diğer çocuk alerjik hastalıkları arasında çocuklarda çok daha az görülen birkaç hastalık sayılabilir. Örneğin plastik madde (lateks alerjisi) ve gelişmiş ülkelerde daha sık görülen hamamböceği alerjisi ülkemizde çok azdır.

 

Yorum Yazın...